Atout France [fr]

Atout France, Agencija za turistički razvoj Francuske, brine o razvoju turističke industrije, glavne francuske gospodarske grane.

Ona svoja različita područja stručnosti stavlja na raspolaganje turističkim djelatnicima kako bi pridonijela razvoju njihovog poslovanja te marketingu francuske ponude na međunarodnoj razini.

Promatranje i nadzor, inženjering i podrška pri razvoju, promidžba i marketinška podrška, samo su neke od brojnih prednosti koje Atout France stavlja na raspolaganje svojim partnerima – njih 1250 privatnih i javnih stručnjaka, s ciljem jačanja turističke industrije, glavne francuske gospodarske grane.

Saznajte više: http://atout-france.fr/

JPEG

Zadnja izmjena dana 21/09/2016

Povratak na vrh