Bourses du Gouvernement Français 2017/2018

JPEG

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

1. JEZIČNE STIPENDIJE

a) Osam (8) jednomjesečnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika.
Stipendije su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa osim francuskoga jezika.

Stipendije nisu namijenjene početnicima (A1 razina) ni studentima koji izvrsno znaju francuski jezik (ljestvica za samoprocjenu znanja jezika :

https://europass.cedefop.europa.eu/....

U slučaju posjedovanja diplome DELF, molimo priložiti presliku.

Prednost će se dati studentima koji nisu sudjelovali na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

b) Dva (2) mjeseca stipendija za studente francuskoga jezika (studente diplomskoga
studija).

c) Pet (5) dvotjednih stipendija za nastavnike francuskoga jezika. Stipendije su namijenjene profesorima u školskome sustavu RH koji rade u programima dvojezične nastave i ranog učenja francuskoga jezika.

d) Četiri (4) stipendije za nastavnike francuskoga jezika – Regionalna ljetna škola u Strugi, Makedonija.

2. OSTALE STIPENDIJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

a) Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina. Stipendije se počinju provoditi u listopadu 2017. godine.

Kandidati koji su bili dobitnici ove stipendije prošle akademske godine ne mogu se prijaviti za ovu vrstu stipendije u sklopu ovogodišnjega natječaja.

b) Devet (9) stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2017. godine.

Stipendije pod 2. a) i 2. b) namijenjene su kandidatima mlađima od 36 godina.

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije.

Prijavna dokumentacija mora sadržavati sljedeće dokumente :
-  životopis u Europass formatu ;
-  ovjereni prijepis ocjena posljednje završene ili trenutne razine studija (pristupnici koji nisu diplomirali prilažu samo prijepis ocjena). Kandidati koji su završili studij dostavljaju dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena zadnje razine studija. Prijepis ocjena (ili dopunsku ispravu o studiju) nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik ;
-  presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik) ;
-  popunjen odgovarajući obrazac (obrasci na francuskome jeziku dostupni su na mrežnoj stranici : www.croatie.campusfrance.org ; [www.mzos.hr] ; www.mobilnost.hr) ;
-  otisnuti on-line obrazac ispunjen na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici : http://www.mobilnost.hr/prijava_za_....

Pristupnici za stipendije pod 2. a) i 2. b) uz navedene dokumente prilažu i :
- prijedlog projekta (studijski plan) ;
- ovjerenu presliku diplome zadnje stečene kvalifikacije (za prijave koje se moraju dostaviti na francuskome ili engleskome jeziku potrebno je priložiti ovjereni prijevod diplome, ako original nije na jednom od spomenutih jezika) ;
- prihvatno pismo francuske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenom kontaktu s odabranim visokim učilištem (ako se upisi obavljaju kasnije).

Rok za predaju prijava za stipendije je 15. travnja 2017. godine.

Prijave za stipendije pod 1. b) i 1. c) šalju se samo na francuskome jeziku Francuskom veleposlanstvu.
Prijave za stipendije pod 1. d) obavljaju se on-line na adresi https://univregionalestruga.wordpress.com/

Prijave za stipendije pod 1. a) predaju se u dva primjerka :
1) Francuskom veleposlanstvu dostavlja se jedan primjerak dokumentacije na francuskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku) ;
2) Agenciji za mobilnost i programe EU-a dostavlja se jedan primjerak dokumentacije na hrvatskome jeziku, osim obrasca preuzetog s Campus France koji se dostavlja na francuskome jeziku.

Prijave za stipendije 2. a) i 2. b) predaju se u dva primjerka, od čega jedan na francuskome ili engleskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku) na adresu Francuskog veleposlanstva te drugi na hrvatskome ili engleskome jeziku na adresu Agencije za mobilnost i programe EU-a (ako se prijava Agenciji šalje na engleskome jeziku i dalje je potrebno ispuniti on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku).

Adresa Veleposlanstva Francuske Republike na koju se šalje prijavna dokumentacija je :

VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE
URED ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
(za natječaj)
Hebrangova ul. 2
10 000 Zagreb

Adresa Agencije za mobilnost na koju se šalje prijavna dokumentacija je :

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ul. 26
10 000 Zagreb
s naznakom : „Stipendije za Francusku“.

Sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete dobiti u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na brojeve telefona : 01/5497 896 ili e-mail : bilaterala(a)mobilnost.hr te u Uredu za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike na tel. : 01/48 93 646 ili e-mail : Sanja.HOIC(a)diplomatie.gouv.fr (za stipendije pod 1. br.), odnosno na tel. : 01/48 83 570 (Espace Campus France Zagreb) ili e-mail : zagreb(a)campusfrance.org (za stipendije pod 2. br.).

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Uredu za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike i Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnim stranicama Ureda i/ili Agencije.

FORMULARI - FORMULAIRES

- Prijava za stipendiju 1.a 2017 - FR.doc (Word - 223.5 kb)
- Prijava za stipendiju 1 b 2017 - FR.doc (Word - 38.5 kb)
- Prijava za stipendiju 1.c 2017 - FR.doc (Word - 38.5 kb)
- Prijava za stipendiju 2017 2 a b c - FR.doc (Word - 61.5 kb)

Dernière modification : 20/04/2017

Haut de page