Ciklus Francuska/Hrvatska: partnerstvo za europske integracije

Veleposlanstvo Francuske i Institut za međunarodne odnose (IMO), uz potporu Udruge Alumni Europskih studija (ALES) i Delegacije Europske unije u Hrvatskoj organizirali su predavanje „Europska unija nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora: prema federaciji?“ koje je održao g. Jean-Denis Mouton, profesor javnog prava na Pravnom fakultetu u Nancyju.

Predavanje je održano u srijedu, 16. lipnja 2010. od 10.30 do 12.30 sati u Informacijskom centru EU, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb.

PDF - 120.6 kb
Obraćanje g. Moutona
(PDF - 120.6 kb)

Ovaj skup predstavlja drugo događanje u sklopu ciklusa predavanja „Francuska/Hrvatska: partnerstvo za europske integracije“ koja će se održavati u Zagrebu tijekom 2010. godine i koja organiziraju Veleposlanstvo Francuske i Institut za međunarodne odnose (IMO).
Ciklus predavanja su otvorili Nj. E. Jérôme Pasquier, francuski veleposlanik u Hrvatskoj, i gđa Sanja Tišma, Ravnateljica IMO-a.

* * *

G. Jean-Denis Mouton je profesor javnog prava na Pravnom fakultetu u Nancyju. Radio je kao ravnatelj Europskog sveučilišnog centra (Centre Européen Universitaire) u Nancyju od 1993. do 2005. Danas je pročelnik Odsjeka pravnih i političkih znanosti i voditelj diplomskog studija „pravo europske izgradnje“. Izvanredni je profesor na Sveučilištu u Luksemburgu, a predaje između ostalog i na Institutu političkih znanosti u Parizu, na Sveučilištu Quebec u Montrealu, kao i na više sveučilišta Srednje i Istočne Europe.

U okviru svojih istraživanja, osnovao je i rukovodi Centrom za studije i istraživanja na području međunarodnog i europskog prava (CERDIE). U tom je svojstvu organizirao brojne stručne skupove na temu mira, izgradnje Europe, promjena s kojima se suočava nacionalna država i proširenja Europske unije. Njegovi se radovi prvenstveno odnose na evoluciju statusa države u kontekstu izgradnje Europe i globalizacije. Autor je brojnih publikacija iz područja međunarodnog prava i europskog prava.
Jean-Denis Mouton je član uredničkog odbora više pravnih časopisa. Također je znanstveni ravnatelj Svjetskog centra za mir, slobodu i ljudska prava u Verdunu i predsjednik Sveučišta za mir. Bio je i pridruženi član Ekonomskog i socijalnog vijeća francuske pokrajine Lorraine.

Zadnja izmjena dana 30/07/2010

Povratak na vrh