Europsko vijeće: dogovor o klimatskoj i energetskoj politici [fr]

Izjava Laurenta Fabiusa, ministra vanjskih poslova i međunarodnog razvoja (24. listopada 2014.):

"Europsko vijeće postiglo je dogovor o novom okviru klimatske i energetske politike, što me raduje.

Njime se predviđa da će Europska unija smanjiti domaće emisije stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030. Ovaj cilj odražava europske ambicije u pogledu međunarodnih pregovora koji bi na Konferenciji o klimatskim promjenama u Parizu trebali omogućiti postizanje međunarodnog dogovora.

Okvir koji je odredilo Europsko vijeće u skladu je s francuskim zalaganjem za uspostavljanjem ambiciozne politike borbe protiv klimatskih promjena. Budući da se temelji na načelima učinkovitosti i europske solidarnosti, ovaj će okvir Europskoj uniji omogućiti da ostvari energetsku tranziciju potrebnu za jačanje njezine energetske neovisnosti i za osiguravanje konkurentne ponude za europsku industriju i kućanstva.

Dogovor Europljana o ovom novom okviru klimatske i energetske politike važan je korak prema međunarodnom sporazumu koji će omogućiti da se žurno iznađu rješenja u borbi protiv klimatskih promjena. To je pozitivan znak na putu prema Konferenciji o klimatskim promjenama koja će se održati u Parizu 2015. godine."

Zadnja izmjena dana 04/11/2014

Povratak na vrh