Dugi programi stručnog usavršavanja ENA-IRA 2013. [fr]

Studijski programi i programi stručnog usavršavanja
na Francuskoj školi za javnu upravu (ENA)
i Regionalnim institutima za upravu (IRA) u 2014. godini

Francuska škola za javnu upravu (ENA) i Regionalni instituti za upravu (IRA) organiziraju programe stručnog usavršavanja namijenjene stranim službenicima

- vidi Bilješku s detaljnim prikazom (doc 556ko)

- vidi katalog na engleskom (pdf 556,8ko)

Dugi međunarodni program (CIL) u trajanju od 16 mjeseci je opći program koji omogućava polaznicima da prodube svoja znanja o europskim ulozima i da se pobliže upoznaju s francuskom javnom upravom. Ovaj program omogućava mladim službenicima da prate isti obrazovni program kao i francuski polaznici i da odrade dva staža, prvi koji je vezan za područje europskih pitanja, a drugi za teritorijalni ustroj.

Međunarodni program stručnog usavršavanja (CIP) u trajanju od 8 mjeseci namijenjen je visokim službenicima s relevantnim radnim iskustvom da se pobliže upoznaju s aspektima javne uprave u Francuskoj i u Europi. Komparativnim pristupom združuju se iskustvo i vještine tijekom 3 mjesec programa kojeg polaznici prate zajedno s francuskim kolegama u okviru programa stručnog usavršavanja upravitelja (CSPA).

Međunarodni dugi program stručnog usavršavanja na Regionalnim institutima za upravu (CiiRA) u trajanju od 8 mjeseci namijenjen je državnim službenicima i djelatnicima u javnoj upravi koji posjeduju prvo radno iskustvo. Program prati jednake pedagoške ciljeve početnog obrazovanja francuskih administrativnih djelatnika, koji su bili uspješni na natječajima Regionalnih instituta za upravu (IRA) koji vode prema obavljanju dužnosti u okviru upravnih jedinica unutar središnjih i teritorijalnih službi Države.

Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis i motivacijsko pismo zaključno s 1. veljače 2014. gospodinu Fredericu FRAPAISEU, atašeu za administrativnu i europsku suradnju (e-mail frederic.frapaise(a)diplomatie.gouv.fr, tel : 01/4893 647 ili fax : 01/4899 673)

Zadnja izmjena dana 12/02/2014

Povratak na vrh