Dvije konferencije gđe Louise Lambrichs

Konferencija "Mécanisme de répétition et travail de mémoire" gđe Louise Lambrichs, književnice i publicistkinje, održana je u četvrtak 16. veljače 2006. u 18h u velikoj Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg m. Tita 14.

Njena konferencija "Écrire ľ histoire, c’est ouvrir l’avenir" održana je u petak 17. veljače 2006. u 18h u Društvu sveučilišnih nastavnika, Hebrangova 17.

Word - 169.5 kb
Poziv na konferenciju 16. veljače (na francuskom)
(Word - 169.5 kb)
Word - 91.5 kb
Poziv na konferenciju 17. veljače (na francuskom)
(Word - 91.5 kb)

Zadnja izmjena dana 14/03/2007

Povratak na vrh