Europska diploma iz upravljanja i administracije (prikupljanje kandidatura)

PNG

Postupak prikupljanja kandidatura za naredni ciklus izobrazbe za Europsku diplomu iz upravljanja i administracije (MEGA) je u tijeku.

Ovaj program izobrazbe, uspostavljen od strane vlada Francuske i Njemačke, namijenjen je mladim administrativnim kadrovima iz Francuske, Njemačke i drugih članica EU te iz zemalja kandidata za ulazak u EU. Program je također otvoren za kadrove iz europskih institucija i one iz privatnog sektora.

Izobrazba traje 12 mjeseci, a započinje 4. listopada 2010. godine. Rok za predaju kandidatura je 15. lipanj 2010. godine. Upisna dokumentacija dostupna je ne siteu francuske Nacionalne škole za administraciju (ENA) (www.ena.fr/mega) te na siteu MEGA-e (www.mega-master.eu).

PDF - 365.2 kb
MEGA brošura 2010 (na francuskom)
(PDF - 365.2 kb)

Za dodatne informacije potrebno je obratiti se g. Janoschu NIEDENu u Upravi za izobrazbu ENA-e (tel : +33 (0)1 44 41 85 92, e-mail : janosch.nieden(a)ena.fr).

Zadnja izmjena dana 06/04/2011

Povratak na vrh