Francuska Nagrada za Ljudska prava 2012 [fr]

Kao i svake godine, francuski Premijer će i ove, 2012. godine dodijeliti nagradu za Ljudska prava Francuske Republike. Osnovana 1988. godine, ova se nagrada dodjeljuje individualnim ili kolektivnim akcijama na terenu, bez obzira na nacionalnost ili granice, bilo u Francuskoj ili u inozemstvu, a koje se odnose na jednu od idućih dviju tema po izboru.

Ove godine su odabrane slijedeće dvije teme :

- Borba protiv nekažnjivosti
- Ekonomska i socijalna prava te održivi razvoj

Nevladine organizacije, bez obzira na nacionalnost ili granice, mogu se natjecati s akcijom provedenom na terenu u Francuskoj ili u inozemstvu. Pet nagrađenih će međusobno podijeliti 75 000 eura dodijeljenih od Premijera. Pet sljedećih će dobiti « posebnu pohvalu ». Kandidature trebaju biti u skladu s pravilima nagrade (dostupna na www.cncdh.fr).

PDF - 63.9 kb
Poziv na kandidaturu (na engleskom)
(PDF - 63.9 kb)
PDF - 10.1 kb
Pravila (na engleskom)
(PDF - 10.1 kb)

Kandidati moraju predati potpunu prijavu, najkasnije do 14. rujna 2012. godine, Francuskom veleposlanstvu u Zagrebu (Hebrangova 2 – 10 000 ZAGREB), na ime gđe Corine Crespel-Saout (Prva tajnica). Prijava (na francuskom) mora sadržavati :

a) pismo kandidature predstavljeno i potpisano od strane Predsjednika ili pravne osobe odgovorne za dotičnu nevladinu organizaciju ;

b) dosje koji detaljno predstavlja cilj i opis realizacije odabranog projekta. Dosje mora sadržavati detaljni proračun (sa protuvrijednostima u eurima) ;

c) dopis kojim se predstavlja nevladina organizacija (status, realizacije…) ;

d) podatke za kontakt (adresu i broj telefona) i bankovne podatke nevladine organizacije

Zadnja izmjena dana 25/09/2012

Povratak na vrh