Francuska alijansa u Osijeku

Društvo za kulturnu suradnju

Francuska Alijansa Osijek

Europske avenije 4

31000 Osijek

tél.: +385 (0)31 497 199

port.: +385 (0)98 647 021

www.alliance-francaise-osijek.hr

e-mail: osijek(a)alliance-francaise.hr,

Predsjednik: Mladen Tutavac

Odgovorna osoba: Nada Jovanović

Profesori: Tamaš Peho, Vesna Poljak, Katarina Zaradić, Tatiana Mlinarević

Zadnja izmjena dana 02/06/2016

Povratak na vrh