Francuska podupire prava žena [fr]

Povodom Međunarodnog dana žena, Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj podsjeća da potpora ženskim pravima predstavlja jedno od glavnih prioriteta vanjskog djelovanja Francuske u području poštivanja i zaštite Ljudskih prava.

Francuska je posebice privržena poštivanju i provođenju Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW- 1979) i njenog fakultativnog protokola. U okviru Ujedinjenih naroda poduprla je stvaranje organizacije ONU femmes (UN Women). U europskim okvirima, Francuska je također aktivno sudjelovala u pripremi Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Ona je jedna od prvih potpisnica te Konvencije. Francusko Ministarstvo vanjskih poslova je, u zemljama u razvoju, provelo mnogobrojne akcije promicanja ženskih prava poput programa pristupa žena pravosuđu u Afganistanu ili ekonomskog osamostaljivanja žena u Zapadnoj Africi.

U Hrvatskoj se već nekoliko godina razvija aktivno partnerstvo s više nevladinih organizacija za zaštitu ženskih prava. Francusko veleposlanstvo tako podupire projekte promicanja političkih prava žena (zastupljenost žena u političkom životu, uzimanje spola u obzir pri oblikovanju i primjeni politike u sferi javnog djelovanja, senzibiliziranje zastupnika i građana na važnost ravnopravnosti spolova). Akcije s ciljem jačanja ekonomske neovisnosti žena (posebice u ruralnim sredinama) ili poticanja jednakosti između muškaraca i žena na profesionalnom području također su predmet potpore Francuskog veleposlanstva.

Vezani članci:

- Posjet CESI-u veleposlanika Pasquiera 26. siječnja i potpisivanje konvencije o subvenciji

Zadnja izmjena dana 11/04/2012

Povratak na vrh