Francuski znanstvenici i hrvatska baština [fr]

Znanstveni skup : Francusko – hrvatski projekti i francuski znanstvenici, istaknuti u istraživanju i vrednovanju hrvatske baštine

HAZU, 29.9. 2015 u 9 h

Organizaciju ovog znanstvenog skupa potakla je Académie des Inscriptions et Belles-Lettres kao odgovor na događaj koji je u prosincu 2012. g. organiziran u okviru festivala Hrvatske u Francuskoj, a odnosi se na međuakademski susret: "Francusko-hrvatske akademske veze tijekom vremena".

Prof. Pavao Rudan, glavni tajnik HAZU-a, prof. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, Michèle Boccoz, veleposlanica Francuske, prof. Emilio Marin, pridruženi član AIBL-a
Prof. Pavao Rudan, glavni tajnik HAZU-a, prof. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, Michèle Boccoz, veleposlanica Francuske, prof. Emilio Marin, pridruženi član AIBL-a
Zvonko Kusić, Predsjednik HAZU-a, Jean-Pierre Sodini, član AIBL-a (francuska akademija Académie des Inscription et Belles-Lettres), Pierre Gros, član AIBL-a, Ivan Supičić, član HAZU, Ines Sabotić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Ivo Goldstein, veleposlanik Hrvatske u Francuskoj
Zvonko Kusić, Predsjednik HAZU-a, Jean-Pierre Sodini, član AIBL-a (francuska akademija Académie des Inscription et Belles-Lettres), Pierre Gros, član AIBL-a, Ivan Supičić, član HAZU, Ines Sabotić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Ivo Goldstein, veleposlanik Hrvatske u Francuskoj
Pierre Gros, član AIBL-a, Michel Zink, počasni tajnik AIBL-a, Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučišta, prof. Emilio Marin, pridruženi član AIBL-a, Michèle Boccoz, veleposlanica Francuske, Jean-Pierre Sodini, član AIBL-a, prof. Pavao Rudan, glavni tajnik HAZU-a, Jasna Bas, Ataše za znanstvenu i sveučilišnu suradnju
Pierre Gros, član AIBL-a, Michel Zink, počasni tajnik AIBL-a, Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučišta, prof. Emilio Marin, pridruženi član AIBL-a, Michèle Boccoz, veleposlanica Francuske, Jean-Pierre Sodini, član AIBL-a, prof. Pavao Rudan, glavni tajnik HAZU-a, Jasna Bas, Ataše za znanstvenu i sveučilišnu suradnju

Uzvratnim događajem željelo se odati počast francuskim znanstvenicima te predstaviti projekte koji su bili značajni u istraživanju i vrednovanju hrvatske baštine. Skup pod nazivom: Francusko-hrvatski projekti i francuski znanstvenici, istaknuti u istraživanju i vrednovanju hrvatske baštine održan je 29. rujna 2015. velikoj dvorani palače HAZU u Zagrebu.

Na skupu su sudjelovala 4 člana Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 7 članova HAZU te 8 znanstvenika iz Zagreba i to sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Filozofskog fakulteta, Staroslavenskog instituta i Arheološkog muzeja.

Ispred Académie des Inscription et Belles-Lettres skupu su se obratili :

Akademik Michel Zink, stalni tajnik: uvod
Akademik Pierre Gros: August, njegovo doba i Augusteum Narone
Akademik Jean-Pierre Sodini: Na rubovima Bizanta: francusko-hrvatska suradnja u Saloni
Akademik Emilio Marin: Jacques Zeiller i Charles Diehl i André Grabar u Saloni i Dioklecijanovoj palači

Skup su pozdravili : akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU, Nj.E. Michèle Boccoz, veleposlanica Francuske u Hrvatskoj i Ivo Druzić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj a zaključne riječi održati će akademik Pavao Rudan, glavni tajnik HAZU i prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor HKS.

Program skupa u prilogu (PDF - 127.8 ko)

Zadnja izmjena dana 02/10/2015

Povratak na vrh