Francusko-hrvatska suradnja na području bioindustrije [fr]

Sedmoj generaciji studenata diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije, diplome su u petak, 15.7.2015.g., uručili rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, i profesor Daniel Hagege sa Sveučilišta u Orléansu koji je ujedno i jedan od koordinatora ovoga studijskoga programa. Svečanosti je nazočila Nj. E. gđa Michèle Boccoz, veleposlanica Francuske Republike u Republici Hrvatskoj.

Temeljem sporazuma, studentima Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na diplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz područja molekularne biotehnologije te na diplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz područja bioprocesnog inženjerstva, omogućeno je pohađanje dijela nastave koju izvodi Sveučilište u Orléansu kao i obavljanje prakse u francuskim tvrtkama, čime će steći preduvjete za stjecanje francuske diplome Sveučilišta u Orléansu na razini magistra iz područja bioindustrije (Diplôme de Master du domaine Sciences et Technologie, mention Sciences du Vivant, spécialité techniques bioindustrielles). Program je usklađen s Bolonjskim procesom, a u izvođenju nastave na drugoj godini diplomskog studija sudjeluju profesori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na engleskom i hrvatskom jeziku.

Zadnja izmjena dana 12/09/2016

Povratak na vrh