Hrvatska udruga profesora francuskog jezika

ACPF

Preradovićeva 5 – 10000 Zagreb

http://www.hupf.hr/

Mirjana FRANIĆ, predsjednica

+(385) 91 5839407

e-mail : udrugahupf(a)gmail.com

Alice STEPINAC, osnivačica, počasna predsjednica

mob : +385 (0) 91 59 78 519

e-mail : alice_stepinac(a)yahoo.co.uk

- Ustroj udruge (na francuskom)

Zadnja izmjena dana 20/03/2013

Povratak na vrh