IPA povezivanja

1. Što je to institucionalno povezivanje?

U okviru programa Phare uspostavljenog temeljem propisa Vijeća (CEE) n° 3906/89 od 18. prosinca 1989. godine i propisa Vijeća n° 622/98 od 16. ožujka 1998. godine u svezi pomoći zemljama srednje i istočne Europe, Komisija je favorizirala stavljanje na raspolaganje nacionalnih ekspertiza u okviru povezivanja nacionalnih institucija zemalja članica EU i onih zemalja kandidata. Cilj je pomoći zemljama kandidatima za pristupanje EU u stjecanju modernih i učinkovitih administracija te struktura, ljudskih resursa i upravljačkih sposobnosti potrebnih za usvajanje pravne stečevine.

Sporazume o povezivanju potpisuju države, a provode ih njihove administracije primjenjujući međusobnu okvirnu konvenciju s ciljem prebacivanja, primjene i usvajanja specifičnih dijelova pravne stečevine.

Svako povezivanje organizira « rezidentni savjetnik za povezivanje » koji se tim bavi u punom radnom vremenu tijekom jedne ili dvije godine u zemlji korisnici. Jedna ili dvije države članice mogu intervenirati na istom povezivanju u svojstvu konzorcija.

Povezivanja su bitno oruđe europske pomoći i ona podupiru institucionalno jačanje administracija zemalja korisnica u svim područjima pravne stečevine.

2007. godine financijski instrument PHARE zamjenjen je IAP-om (Instrument d’Aide de Préadhésion) uspostavljen propisom Vijeća n° 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine (na engleskom Instrument for pre-accession assistance - IPA).

2. Potpora Francuske jačanju sposobnosti hrvatske administracije

Francuska administracija snažno sudjeluje u procedurama povezivanja od trenutka uvođenja tog instrumenta. Naime, ovi projekti djeluju kao katalizator reformi u zemljama kandidatima. Oni omogućuju razvoj radnih navika između dvije zemlje te tako jačaju odnose između Francuske i zemalja kandidata.

U Hrvatskoj, Francuska je dosad sudjelovala u 14 povezivanja u različitim područjima kao što su poljoprivreda, reforma pravosuđa, unutarnji poslovi, financije i borba protiv korupcije.

U 2010. godini, francuska ekspertiza je zatražena za slijedeća 4 povezivanja :

  • Potpora Ministarstvu pravosuđa u poboljšanju koordinacije u borbi protiv korupcije.
  • Uspostava Agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove.
  • Potpora uspostavi zajedničke organizacije za poljoprivredna tržišta.
  • Potpora hrvatskoj poreznoj upravi u razmjeni informacija vezanih za direktivu « Epargne ».

Zadnja izmjena dana 18/08/2010

Povratak na vrh