Koronavirus 2019-nCoV – Francuska organizirala povratak građana izravnim zračnim linijama [fr]

Kao dio odgovora na krizu izazvanu koronavirusom 2019-nCoV kojim je koordiniralo Ministarstvo solidarnosti i zdravstva, Ministarstvo Europe i vanjskih poslova organiziralo je, u suradnji s Ministarstvom solidarnosti i zdravstva, Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom oružanih snaga, operaciju povratka na europski teritorij francuskih i europskih državljana te državljana partnerskih zemalja koje su za to iskazale interes, i to izravnim letom iz Wuhana (Kina).

U duhu europske solidarnosti i s ciljem da europskim zemljama pruži mogućnost da ponude svojim državljanima koji to žele korištenje letova koje ona u tu svrhu uspostavi, Francuska je 28. siječnja pokrenula inicijativu za aktiviranje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu te je od samog početka planiranja operacije imala u vidu povratak i drugih državljana, a posebno onih europskih.

Prvi let u vojnom zrakoplovu koji je poletio iz Wuhana omogućio je povratak 180 francuskih državljana u Francusku, 31. siječnja 2020. godine.

Drugi let odradio je civilni zrakoplov (Airbus A380), koji je također poletio iz Wuhana te 2. veljače 2020. u 14:30 sati sletio u Istres zajedno s 291 osobom 30 različitih nacionalnosti. Među njima je bilo 199 osoba iz 19 država članica Europske unije, uključujući 64 Francuza i 4 Hrvata.

Spomenuta dva zrakoplova koje je francuska vlada unajmila za ovu priliku dostavili su u Wuhan razne medicinske potrepštine, što je bila francuska donacija Kini za suočavanje s krizom koronavirusa.

Za vrijeme trajanja čitave operacije primijenjena su vrlo stroga sanitarna pravila, koja posebno predviđaju 14-dnevnu karantenu po dolasku. Ova mjera odnosi se na francuske državljane i strance koji ostaju na francuskom teritoriju. Na zahtjev Republike Hrvatske, hrvatski državljani ostali su na francuskom teritoriju.
Učinkovita suradnja s kineskim vlastima omogućila je uspješno odvijanje ove operacije koja je usko koordinirana s vanjskim partnerima, posebno s europskim institucijama, državama članicama Europske unije i trećim zemljama.

Zadnja izmjena dana 31/03/2020

Povratak na vrh