Koronavirus: kratkoročna pomoć u 2022. godini Francuzima koji žive u Hrvatskoj [fr]

Tko može zatražiti kratkoročnu pomoć ?

Ova pomoć namijenjena je francuskim državljanima koji su :

• Upisani u Registar Francuza koji žive van Francuske ;
• Izgubili ili su im primanja znatno smanjena zbog sanitarne krize uzrokovane COVID -19 virusom;
• I nalaze se u dokazano teškoj situaciji

Napomena :
Ova pomoć, koja nije uvjetovana ne primanjem druge vrste pomoći bilo one od lokalnih vlasti ili iz privatnih izvora, nema za cilj nadomjestiti gubitak primanja uzrokovanih nekim drugim razlozima koji nisu povezani s trenutnom sanitarnom krizom.

Iznos posebne pomoći

Odobreni iznos potpora za rezidente u Hrvatskoj (mjesečni iznos) :
• Samac bez djeteta ili bračni par bez djeteta : 177,98 €
• Samac ili bračni par s jednim djetetom : 177,98 € + 118,65€ = 296,63 €
• Samac ili bračni par s dva djeteta : 177,98 € + 237.30 € (118,65 € x2) = 415,28 €

Kada i kao poslati zahtjev ?

Zahtjev (obrazac zahtjeva i popratnu dokumentaciju) poslati ISKLJUČIVO mailom u PDF formatu na: admin-francais.zagreb-amba(a)diplomatie.gouv.fr.
Drugi načini slanja preko platformi tipa Google drive i slično nisu prihvatljivi.

Lista potrebne dokumentacije :

• Zahtjev za dodjelu posebne pomoći (obrazac možete preuzeti niže);
(PDF - 133.1 ko)

PDF - 133.1 kb
(PDF - 133.1 kb)

• Pismena zamolba;
• Preslike osobnih iskaznica svih ukućana i brojevi upisa u Registar Francuza izvan Francuske;
• Potvrda o IBAN-u tražitelja pomoći;
• Dokumentacija koja ukazuje na gubitak ili znatno smanjene primitaka nakon ožujka 2020;
• Potvrda o visini dohotka i primitaka iz porezne uprave za 2019. i 2020. godinu za sve punoljetne članove kućanstva;
• IP obrazac za 2019. i 2020 . g za sve one koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada;
• Izvadci iz bankovnih računa za zadnjih 6 mjeseci za oba supružnika;
• Ukoliko je potrebno, potvrda poslodavca;
• Svi dodatni dokumenti koji omogućuju bolji uvid u Vašu financijsku situaciju;

Konzularni odjel zadržava pravo tražiti dodatnu dokumentaciju pri procjeni financijske situacije.

Da bi zahtjev bio obrađen u tekućem mjesecu, kompletan dosje potrebno je predati najkasnije do 20. u mjesecu. Zahtjevi koji stignu nakon ovog datuma će biti obrađeni u sljedećem mjesecu.

Nepotpuni zahtjevi neće biti uzeti u obzir.

Produljenje pomoći

Nakon odobrenja prvog zahtjeva, moguće je mailom zatražiti produljenje pomoći i u narednim mjesecima u 2022. godini. Zahtjev mailom mora sadržavati :
• Časnu izjavu kojom izjavljujete da se vaša financijska situacija nije promijenila;
• Izvadak iz bankovnog računa za mjesec koji prethodi zahtjevu;
• Napomena: Upiti mailom neće biti tretirani ukoliko se odgovor nalazi na ovim stranicama;

Zadnja izmjena dana 22/08/2022

Povratak na vrh