Kratki programi stručnog usavršavanja (CISAP) ENA 2016. [fr]

Međunarodni specijalistički programi javne uprave (CISAP)
na Francuskoj školi za javnu upravu (ENA) u 2016. godini

Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj daje stipendije za usavršavanja u području javne uprave koja nudi Francuska škola za javnu upravu (ENA).

CISAP je naziv za programe intenzivnog usavršavanja u određenom području i to u trajanju od jednog ili dva tjedna. Programi se održavaju u Parizu na francuskom ili engleskom jeziku.

U drugom semestru 2016. godine, Francuska škola za javnu upravu nudi 9 CISAP programa na francuskom jeziku: Communiquer en contexte diplomatique (od 5. do 16. rujna), Conduire le changement dans l’administration (od 5. do 16. rujna), Carrières européennes : construire son projet de carrière européenne (od 19. do 23. rujna), Gestion civile des crises et du post-conflit (od 19. do 30. rujna), trajectoire d’une norme européenne : de sa genèse au contentieux (od 26. do 30. rujna), la protection des droits de l’homme (od 3. do 21. listopada), Gestion des ressources humaines et management dans la fonction publique (od 7. do 25. studenog), Les politiques publiques : de la conception à l’évaluation (od 14. do 25. studenog), le rôle de l’État dans l’intelligence économique (od 28. studenog do 9. prosinca),

te 5 CISAP programa na engleskom jeziku: Local Government (od 26. rujna do 7. listopada), impact Strategies and Lobbying in the European Union (od 24. do 28. listopada), Fighting Corruption (od 7. do 18. studenog), Communication and Diplomacy (od 14. do 25. studenog), Local Authorities, Cities and Diplomacy (od 5. do 9. prosinca).

Detaljnije informacije za svaki od CISAP programa možete pronaći u online katalogu kojeg je moguće preuzeti putem sljedećeg linka: http://www.ena.fr/Formation-continu...

Kandidati moraju:

-  biti zaposlenici javne uprave ili javne tvrtke,
-  posjedovati diplomu o završenom studiju u trajanju od najmanje četiri godine ili diplomu istovjetnog obrazovnog programa ili obavljati dužnosti koje odgovaraju toj razini sposobnosti,
-  imati najmanje tri godine radnog iskustva,
-  izvrsno poznavati francuski jezik u govoru i pismu ako je CISAP na francuskom,
-  biti izričito kandidirani od strane vlade ili poslodavca.
Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj pokriva troškove stipendije (smještaj, prehrana, školarina). Troškove puta pokriva poslodavac ili polaznik programa.

Uz životopis i motivacijsko pismo, prijavni obrazac mora biti poslan prije 15. srpnja 2016. godine na adresu Francuskog veleposlanstva u Zagrebu (Hebrangova 2).

Osoba za kontakt: g. Stanislas Hubert, ataše za administrativnu i europsku suradnju
(e-mail: stanislas.hubert(a)diplomatie.gouv.fr; tel.: 01/48-93-647 ili fax: 01/48-99-673).

Zadnja izmjena dana 15/07/2016

Povratak na vrh