Ljetno sveučilište u Zadru

Ljetno sveučilište održat će se u Zadru od 11. do 23. kolovoza 2008. godine., a namjenjeno je hrvatskim studentima 3. i 4. godine pravnih i kulturnih usmjerenja kojima ja francuski jezik izborni predmet.

JPEG

Ljetno sveučilište nudi 60 sati usavršavanja francuskog jezika za 35 studenata odabranih za ovu godinu. Cilj je prije svega razviti njihove usmene i pismene jezične sposobnosti. Studenti će biti raspoređeni u 3 grupe ovisno o razini znanja, a raspored će biti slijedeći: 4 sata učenja jazika prijepodne te 3 sata tematskih radionica poslijepodne na realizaciji grupnih projekata (kazalište, igre, video, "komukacijski reli" itd).

Zadnja izmjena dana 28/07/2009

Povratak na vrh