Ljudska prava u 21. stoljeću: Zajedno za bolje sutra [fr]

112 ljudi, 77 nacionalnosti, 2 grada, 5 tema koje se odnose na ljudska prava te jedan jezik koji nas je sve ujedinio, bez obzira na kulturne i religiozne različitosti- FRANCUSKI.

Boravak u sklopu programa „Labcitoyen“ se održao od 6.-16. srpnja u Parizu i Nantesu.

Obrađeno je 5 tema:

1) Prava žena i djevojčica

2) Prava čovjeka, borba protiv diskriminacije

3) Sloboda izražavanja i društvene mreže

4) Ukidanje ropstva

5) Ukidanje smrtne kazne


 


 

Zadnja izmjena dana 16/09/2013

Povratak na vrh