Međunarodni programi stručnog usavršavanja ENA 2012 [fr]

Međunarodni programi stručnog usavršavanja francuske Visoke škole za javnu upravu (ENA) u 2012. godini

Visoka škola za javnu upravu (ENA) organizira programme stručnog usavršavanja u trajanju od nekoliko tjedana za stane državne dužnosnike. Međunarodni specijalistički programi javne uprave (CISAP) traju od 2 do 4 tjedna i zapravo su programi intenzivnog usavršavanja na određenu temu. Predavanja se održavaju u Parizu na francuskom jeziku. Svake je godine nekolicina programa dostupna na engleskom i španjolskon jeziku. Područja kojima se kroz komparativan pristup bave ovi programi su ponajviše okrenuti prema Europi i međunarodnom okruženju (vidi program za 2012. u privitku http://www.ena.fr/index.php?/fr/for...)

ENA organizira i dva programa dugog trajanja namijenjena etabliranim dužnosnicima (detalji se nalaze u katalogu). Predavanja se odvijaju u Strasbourgu i omogućavaju intenzivno dijeljenje iskustava između stranih polaznika koji dolaze iz svih dijelova svijeta i francuskih polaznika.

Dugi međunarodni studij (CIL) u trajanju od 16 mjeseci je uvodni program općenitog karaktera i omogućava produbljivanje znanja o europskim ulozima te upoznavanje s francuskom upravom.

Međunarodni program stručnog usavršavanja (CIP) omogućava visokim dužnosnicima s profesionalnim iskustvom da se pobliže upoznaju sa svim aspektima javnog upravljanja u Francuskoj i u Europi. Ovaj program se zasniva na komparativnom pristupu zahvaljujući združivanju iskustava i vještina tijekom trajanja zajedničke faze programa (3 mjeseca) s francuskim studentima programa namijenjenog stručnom usavršavanju upravitelja (CSPA).

PDF - 385.4 kb
ENA 2012 brošura (na engleskom)
(PDF - 385.4 kb)
Word - 551.5 kb
ENA 2012 predstavljanje
(Word - 551.5 kb)

Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis i motivacijsko pismo zaključno s 1. veljače 2012. na adresu Francuskog veleposlanstva. Osoba za kontakt: G. Frédéric Frapaise, ataše za administrativnu i europsku suradnju (e-mail adresa : frederic.frapaise(a)diplomatie.gouv.fr; tel : 01/4893 647 ili fax : 01/4899 673)

Zadnja izmjena dana 27/01/2012

Povratak na vrh