Međunarodni specijalistički programi u organizaciji ENA-e [fr]

JPEG

Međunarodni specijalistički programi javne uprave (CISAP)
na Francuskoj školi za javnu upravu (ENA) u 2017. godini

CISAP je naziv za programe intenzivnog usavršavanja u određenom području u trajanju od jednog, dva ili četiri tjedna. Programi se održavaju u Parizu na francuskom jeziku, a svake je godine nekoliko programa dostupno i na engleskom jeziku.

Programi CISAP potiču sudionike na razmjenu nacionalnih iskustava u vidu konferencija, seminara, okruglih stolova, studija slučaja, simulacija i kroz terensku nastavu. Ovi programi se kroz komparativan pristup ponajviše bave europskom i međunarodnom tematikom.

U 2017. godini, Francuska škola za javnu upravu (ENA) nudi 30 programa CISAP (od kojih je 8 na engleskom jeziku).

Uvjeti upisa:
• kandidat mora biti zaposlenik javne uprave ili javne tvrtke,
• kandidat mora posjedovati diplomu o završenom studiju u trajanju od najmanje četiri godine ili diplomu istovjetnog obrazovnog programa ili obavljati dužnosti koje odgovaraju toj razini sposobnosti,
• kandidat mora imati najmanje tri godine radnog iskustva,
• kandidat mora biti izričito kandidiran od strane vlade ili poslodavca,
• kandidat mora izvrsno poznavati francuski jezik u govoru i pismu ako je CISAP na francuskom.

Za programe koji se održavaju u prvom semestru 2017. godine, zainteresirani kandidati mogu poslati prijavni obrazac (u prilogu), svoj životopis i motivacijsko pismo najkasnije do 20. siječnja 2017. godine na adresu Francuskog veleposlanstva u Zagrebu (Hebrangova 2). Veleposlanstvo pokriva troškove stipendije (smještaj, prehranu, školarinu) u okviru svojih mogućnosti te pod uvjetom da Francuska škola za javnu upravu (ENA) odobri upis kandidata/polaznika programa. Troškove puta pokriva poslodavac ili polaznik programa.

Osoba za kontakt: g. Djuro ZIFRA, asistent savjetnika za suradnju i kulturnu djelatnost (e-mail adresa : djuro.zifra(a)diplomatie.gouv.fr; tel: 01/48-93-650 ili fax : 01/48-93-673).

- Prezentacija i kalendar CISAP programa u 2017. godini (PDF - 704.1 kb)
- Prijavni obrazac (na engleskom) (PDF - 318.6 kb)

Zadnja izmjena dana 23/01/2017

Povratak na vrh