Međunarodno mirovinsko savjetovanje [fr]

Zaposleni ste ili ste bili zaposleni u Hrvatskoj ili Francuskoj?

Sigurno si postavljate pitanja u svezi vaše mirovine: s koliko godina otići u mirovinu ? na koji se način obračunava ? kojoj ustanovi se treba obratiti ? ….

Stručni suradnici nositelja mirovinskog osiguranja su Vas savjetovali.

Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje i francuska Caisse d’ Assurance Retraite Française de la régionCentre organizirali su dvodnevno Međunarodno mirovinsko savjetovanje u Zagrebu 12. i 13. lipnja od 9 do 13 sati na slijedećoj adresi

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Središnja služba

A. Mihanovića 3., II kat, dvorana A

PDF - 221 kb
Dvojezični plakat
(PDF - 221 kb)

Zadnja izmjena dana 20/07/2012

Povratak na vrh