Mladi i „open data“ u središtu događanja u Rovinju, od 29. kolovoza do 2. rujna [fr]

Od 29. kolovoza do 2. rujna u Rovinju odvijao se „Open Data Youth Camp“ kojim se u tematiku otvorenih podataka željelo uvesti tridesetak europskih sudionika (mladih stručnjaka, studenata…) porijeklom iz Hrvatske, Slovačke, Velike Britanije i Francuske.

Radionice služe za upoznavanje sudionika s obradom i analizom otvorenih podataka. Stručnjaci porijeklom iz ove tri države prate skupinu u njezinom radu i podržavaju je u oblikovanju projekata. Ako vlade mogu djelovati u cilju poticanja otvaranja javnih podataka, nužno je da se civilno društvo može prilagoditi kako bi pokrenulo inicijative za promicanje transparentnosti javnog djelovanja i sudjelovanje građana.

Treba napomenuti da Francuska ima tradiciju demokratske transparentnosti i dijeljenja informacija koje se nalaze u posjedu tijela javne vlasti. U skladu s tom tradicijom, prije dvije je godine pokrenuta važna politika na području otvaranja javnih podataka. Danas je više od 13 000 javnih podataka dostupno na stranicama www.data.gouv.fr te se zahvaljujući tome Francuska nalazi na trećem mjestu na listi otvorenih podataka. Francuska će 2016. godine predsjedati „Partenarstvom za otvorenu vladu“ (Open Government Partnership).

Više informacija na :

http://odbc.codeforcroatia.org/
[|>http://www.gouvernement.fr/action/l-ouverture-des-donnees-publiques]
Twitter : #openyouth et #OGP

Zadnja izmjena dana 22/09/2015

Povratak na vrh