Opće informacije

Programme Hubert Curien "Cogito" je hrvatsko-francuski program u području znanosti i tehnologije kojeg zajednički provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj temeljem Memoranduma o suradnji. Cilj je ovog programa olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.

Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja.

Hrvatski partner prijavu podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji EGIDE temeljem natječaja koji je objavio EGIDE na web stranicama.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranata i postdoktoranata.

Prednost imaju projekti koji do sada nisu koristili financijsku pomoć u okviru ovog programa.

Projekti koji nisu u propisanom roku prijavljeni i s hrvatske i s francuske strane neće se razmatrati.

U cilju poticanja stvaranja europskih istraživačkih mreža, hrvatska i francuska strana potiču svoje istraživače da projekt prijavljen u okviru programa "Cogito" (PHC) prijave i u okviru programa bilateralne projektne suradnje s ostalim europskim zemljama.

Financiranje

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnom trajanju od najviše mjesec dana godišnje po projektu. Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.

Hrvatski voditelji projekta dužni su navesti šifru i naziv domaćeg projekta za koji je vezan prijedlog hrvatsko-francuskog projekta.

Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta predano je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.

Način prijave

Hrvatski partner projekt prijavljuje na propisanim prijavnim obrascima koji su dostupni na internet stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Popunjeni obrazac, potrebno je poslati elektronskom poštom na adresu gđi Kristini Gerber Sertić (Kristina.GerberSertic(a)mzos.hr), a originalni primjerak na adresu

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

UPRAVA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE

Za "COGITO" PARTNERSTVO HUBERT CURIEN

Donje Svetice 38

10000 Zagreb

Dodatne informacije

Sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete dobiti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na tel.: 01/ 4594 554 (Kristina Gerber Sertić) ili e-mail: Kristina.GerberSertic(a)mzos.hr te u Uredu za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju na tel.: 01/489 36 49.

Zadnja izmjena dana 28/02/2012

Povratak na vrh