Poljoprivreda: sporazum o suradnji [fr]

Zadaća Hrvatske Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, FranceAgriMera i Agencije za usluge i plaćanja (ASP) je regulacija tržišta i plaćanje direktne potpore poljoprivrednicima u okviru aktivnosti prvoga stupa Zajedničke poljoprivredne politike, kao i plaćanje potpora ruralnom razvoju u okviru drugog stupa Zajedničke poljoprivredne politike.

Na slici gore: g. Fabien BOVA, generalni direktor FranceAgrimer/ g. Ante PEZO, ravnatelj hrvatske Agencije za plaćanja/ g. Bernard BEZEAUD, direktor ASP-a

Na temelju Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva potpisanog 9. srpnja 2010. godine od strane francuskog premijera i njegovog hrvatskog kolege, ove su agencije 2011. godine potpisale Protokol o partnerstvu na području upravljanja tržištima poljoprivrednih proizvoda, direktne potpore u korist poljoprivrednika i mjera ruralnog razvoja, kao i administrativne organizacije.

Na slici gore: g. Fabien BOVA, generalni direktor FranceAgrimer/ g. g. Bernard BEZEAUD, direktor ASP-a/ g. Emmanuel de LAROCHE, zadužen za međunarodnu suradnju pri ASP-u/ Ante PEZO, ravnatelj hrvatske Agencije za plaćanja

Vrlo pozitivna bilanca je izvučena iz brojnih aktivnosti na području vinogradarstva, ribarstva, pčelarstva ili organizacije agencija. Partneri su željeli nastaviti ovu suradnju pa su 3. travnja 2012. potpisali produljenje ovoga Protokola o partnerstvu. Nove će se aktivnosti voditi u okviru pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji i reforme Zajedničke poljoprivredne politike.

Korisni linkovi :

Francusko ministarstvo poljoprivrede, prehrane, ribarstva, ruralnog prostora i prostornog uređenja

http://agriculture.gouv.fr/

FranceAgrimer

http://www.franceagrimer.fr/

Agencija za usluge i plaćanja (ASP)

http://www.asp-public.fr/

Ministarstvo poljoprivrede RH

http://www.mps.hr/

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

http://www.apprrr.hr/

Zadnja izmjena dana 07/05/2012

Povratak na vrh