Posjet Zagrebu g. Jean-Marca Sauvéa, predsjedatelja francuskog Državnog savjeta [fr]

JPEG

G. Jean-Marc Sauvé, predsjedatelj francuskog Državnog savjeta, boravio je u radnom posjetu Zagrebu 2. i 3. ožujka.

G. Sauvé se susreo s g. Antom Galićem, predsjednikom Visokog upravnog suda, gđom Jasnom Omejec, predsjednicom Ustavnog suda i g. Arsenom Baukom, ministrom uprave. Također je na predavanju održanom u Saboru pred stotinjak odvjetnika, saborskih zastupnika,pravnika, službenika i studenata prava predstavio savjetodavnu ulogu Državnog savjeta. Nakon predavanja uslijedila je rasprava koju je poveo g. Gvozden Flego, predsjednik francusko-hrvatske skupine prijateljstva u Saboru.

Ovaj je posjet znak novog produbljenja francusko-hrvatskih odnosa na području pravosuđa i upravnog prava. Njime su se omogućile dublje razmjene na temu odgovarajućih metoda rada i raznih aspekata rada francuskih i hrvatskih sudova kao i razgovori o izgledima za bilateralnu suradnju.

G. Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda, dočekuje g. Sauvéa (photo: IPIK)
G. Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda, dočekuje g. Sauvéa (photo: IPIK)
G. Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda, dočekuje g. Sauvéa (photo : IPIK)
G. Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda, dočekuje g. Sauvéa (photo : IPIK)
Zajednička fotografija na Visokom upravnom sudu (photo : IPIK)
Zajednička fotografija na Visokom upravnom sudu (photo : IPIK)
G. Flego dočekuje g. Sauvéa ispred Hrvatskog Sabora
G. Flego dočekuje g. Sauvéa ispred Hrvatskog Sabora
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
G. Pičuljan, zamjenik ministra uprave
G. Pičuljan, zamjenik ministra uprave
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Obraćanje g. Boccoz na početku predavanja g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Obraćanje g. Boccoz na početku predavanja g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Obraćanje g. Boccoz na početku predavanja g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Obraćanje g. Boccoz na početku predavanja g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Predavanje g. Sauvéa u Hrvatskom Saboru
Pitanje postavlja g. Josip Kregar, zastupnik, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Pitanje postavlja g. Josip Kregar, zastupnik, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Pitanje postavlja g. Marc Gjidara, počasni profesor Sveučilišta Paris 2
Pitanje postavlja g. Marc Gjidara, počasni profesor Sveučilišta Paris 2
Pitanje postavlja g. Neven Šimac, predsjednik Centra "Robert Schuman" u Splitu
Pitanje postavlja g. Neven Šimac, predsjednik Centra "Robert Schuman" u Splitu
Pitanje postavlja g. Galić, predsjednik Visokog upravnog suda
Pitanje postavlja g. Galić, predsjednik Visokog upravnog suda
G. Sauvé i g. Flego
G. Sauvé i g. Flego
G.Sauvé kod gđe Jasne Omejec, predsjednice Ustavnog suda RH (izvor: usud.hr)
G.Sauvé kod gđe Jasne Omejec, predsjednice Ustavnog suda RH (izvor: usud.hr)

Saznajte više:

- Osmi hrvatsko-francuski upravnopravni dani

- Državno vijeće nalazi se na samom vrhu francuske upravne ovlasti. U novije je vrijeme razvio cjelovite pravosudne djelatnosti primjerice na području pravila o javnoj nabavi, odgovornosti javnih vlasti, javnih sloboda poput slobode izražavanja…Također ima ulogu pravnog savjetnika Vlade, Parlamenta i svekolike javnosti.
Nadgleda sve upravne jurisdikcije: prvostupanjski sud, prizivni sud i specijalizirane sudove.

- G. Sauvé na čelu je Državnog savjeta od 2006. godine, a uz to predsjeda i:
Komisijom za financijsku transparentnost u političkom životu, neovisnim tijelom zaduženim za nadzor imetka visokopozicioniranih javnih ličnosti,
• Upravnim vijećem Nacionalne škole za javnu upravu (ENA) koja je zadužena za obrazovanje francuskih visokih dužnosnika u javnoj upravi,
• Odborom osnovanim na temelju Ugovora iz Lisabona, zaduženim za procjenu kandidatura za mjesto suca na Europskom sudu pravde.

Zadnja izmjena dana 07/05/2015

Povratak na vrh