Potpisivanje sporazuma između Škole narodnog zdravlja «Andrija Štampar» i Nacionalne škole za javno zdravstvo iz Rennesa

U utorak, 13. rujna 2005. u 12 h, u Staroj Vijećnici na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar» i Nacionalna škola za javno zdravstvo iz Rennesa, Francuska (Ecole Nationale de Santé Publique - ENSP) potpisale su sporazum o suradnji. Sporazum su potpisali, g. Jean-François Arditi, Direktor Odsjeka za međunarodnu suradnju (ENSP) i prof.dr.sc. Luka Kovačić, direktor Škole « Andrija Štampar » iz Zagreba.

Svečanost potpisivanja odvijala se u prisutnosti g. veleposlanika Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, François Saint-Paula te dekanice Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nade Čikeš.

Suradnja koja je započeta 2002. godine na inicijativu Francuskog veleposlanstva u Zagrebu odvijala se tijekom tri protekle godine. U tom periodu, francuski i hrvatski stručnjaci su, prilikom međusobnih radnih posjeta Francuskoj ili Hrvatskoj, razmjenjivali znanja i iskustva iz dva područja koja su s hrvatske strane identificirana kao prioritetna, a to su upravljanje rizicima i upravljanje kvalitetom u bolnicama.

Ovaj Sporazum je rezultat želje obiju strana da započetu suradnju ne samo nastave, već i prošire. Tako je sporazumom predviđena mogućnost razmjene studenata, nastavnika i znanstvenika na svim područjima javnog zdravstva. Sporazum predviđa realizaciju studijskih boravaka pozvanih predavača, obavljanje stručne prakse studenata, osnivanje novih studijskih programa ili rada na zajedničkim projektima.

Zadnja izmjena dana 20/09/2012

Povratak na vrh