Predavanje “Biti homoseksualan u 20. stoljeću” [fr]

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, koji se svake godine obilježava 17. svibnja, Francuska iznova potvđuje svoju potporu akcijama u prilog borbi protiv diskriminacija i govora mržnje usmjerenih protiv lezbijskih, homoseksualnih, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba.

U tom kontekstu, Francuski institut u Hrvatskoj, 17. svibnja 2016. godine u 17 sati, u Medijateci Francuskog instituta (Preradovićeva 5, Zagreb), organizirao je predavanje koje su održali g. Régis Schlagdenhauffen i g. Franko Dota na temu “Biti homoseksualan u 20. stoljeću”.

Régis Schlagdenhauffen docent je na Školi za visoke studije društvenih znanosti u Parizu (Ecole des hautes études en sciences sociales ; EHESS - Paris) i redovni profesor na katedri za sociološku povijest seksualnih kategorija. Godine 2009. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom « Komemoracija žrtvama nacizma », te je objavio više članaka i djela na tu temu. Istraživanja koja trenutno vodi ponajprije se odnose na način kojim u Europi institucije, društvene grupe i pojedinci kategoriziraju seksualnu praksu te seksualni čin i identitet. 2015. godine, u Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja (Centre national de la recherche scientifique (CNRS), organizirao je simpozij « Biti homoseksualan u Europi u vrijeme Drugog svjetskog rata ».

- Više informacija na: www.ehess.fr/fr/personne/regis-schlagdenhauffen.

Franko Dota priprema doktorsku disertaciju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a vezano uz homoseksualnost u vrijeme socijalističke Jugoslavije. Autor je djela « Zaraćeno poraće: konfliktni i konkurentski narativi o stradavanju i iseljavanju Talijana Istre » (Srednja Europa, Zagreb, 2010). Aktivist je u hrvatskom LGBT pokretu i jedan od osnivača Zagreb Pride-a.

Zadnja izmjena dana 31/05/2016

Povratak na vrh