Preventivna akcija u borbi protiv krivotvorenja, posjet Prištini Regionalnog stožera za borbu protiv organiziranog kriminala sa sjedištem u Zagrebu

JPEG - 15.6 kb
Žandarmerijski general Lambert Lucas (lijevo) i Pierre-Christian Soccoja, koordinator Regionalnog stožera za borbu protiv organiziranog kriminala sa sjedištem u Zagrebu (desno)
(JPEG - 15.6 kb)

Prigodom posjeta Prištini Regionalnog stožera za borbu protiv organiziranog kriminala sa sjedištem u Zagrebu 18. lipnja 2009. godine, a u okviru kampanje senzibiliziranja na problem krivotvorenja koju, pod pokroviteljstvom francuskog Nacionalnog odbora za borbu protiv krivotvorenja (CNAC), provodi francuska Carina i Odbor Colbert pri francuskim snagama stacioniranima na Kosovu, Pierre-Christian Soccoja, koordinator Regionalnog stožera, je predao seriju prospekata žandarmerijskom generalu Lambertu Lucasu, francuskoj kontakt osobi u misiji Eulex na Kosovu, te žandarmerijskom brigadiru Bernardu Burstertu, zapovjedniku inženjerije (ComGend Kosovo). Carinski ataše Louis-Marie Elie je predao iste brigadiru Gérardu Charlesu, zamjeniku zapovjednika za opću potporu (ASIA) pri francuskom bataljonu KFOR-a.

JPEG - 45.9 kb
Žandarmerijski brigadir Bernard Burstert (lijevo) i Pierre-Christian Soccoja, koordinator Regionalnog stožera za borbu protiv organiziranog kriminala sa sjedištem u Zagrebu (desno)
(JPEG - 45.9 kb)

Pomenuti prospekti su također u velikoj mjeri razdijeljeni unutar misija i organizacija prisutnih na terenu u cilju senzibiliziranja francuskih službenika na rizike vezane uz kupovinu krivotvorene robe koja je rasprostranjena na Kosovu.

JPEG

Zadnja izmjena dana 19/02/2015

Povratak na vrh