Rektor Aleksa Bjeliš, zapovjednik Nacionalnog reda za zasluge [fr]

U četvrtak 15. svibnja 2014. veleposlanica Republike Francuske u Hrvatskoj, Michèle Boccoz, uručila je Aleksi Bjelišu, rektoru Sveučilišta u Zagrebu visoko francusko odličje zapovjednika Nacionalnog reda za zasluge.

Dodijela odličja zapovjednika Nacionalnog reda za zasluge predstavlja priznanje Francuske profesoru Bjelišu za njegov izuzetan znanstveni rad kao i obnašanje dužnosti rektora tijekom dva mandata. Dio svojih znanstvenih istraživanja tijekom izrade doktorata proveo je na Sveučilištu Paris XI Orsay kao stipendista francuske vlade. Tijekom svoje bogate znanstvene karijere uspostavio je brojne kontakte sa francuskim fizičarima posebno sa Sveučilišta u Grenoblu.

Rektor Bjeliš je davao stalnu podršku brojnim projektima francusko-hrvatske suradnje a posebno Europskim studijima u suradnji sa Sveučilištem Pariz II Assas i Diplomskom studiju bio-industrijskih tehnika u suradnji sa Sveučlištem u Orléansu.


 

Gđa Michèle Boccoz uručila je g. Aleksi Bjelišu visoko francusko odličje zapovjednika Nacionalnog reda za zasluge
Gđa Michèle Boccoz uručila je g. Aleksi Bjelišu visoko francusko odličje zapovjednika Nacionalnog reda za zasluge
Gđa Michèle Boccoz uručila je g. Aleksi Bjelišu visoko francusko odličje zapovjednika Nacionalnog reda za zasluge
Gđa Michèle Boccoz uručila je g. Aleksi Bjelišu visoko francusko odličje zapovjednika Nacionalnog reda za zasluge


 

Zadnja izmjena dana 28/05/2014

Povratak na vrh