Seminar "Plan C za Europu"

Potpora civilnom društvu u Hrvatskoj

Seminar „A Plan C for Europe: Citizenship, Civic engagement, Civil dialogue“ (Plan C za Europu: Građanstvo, Građanski angažman, Civilni dijalog), dana 17. rujna 2010. u Zagrebu, okupio je više od 70 organizacija civilnog društva (OCD-a) iz Europske unije i Hrvatske, a organizirali su ga European Civic Forum (ECF) i Udruga za razvoj civilnog društva SMART, uz potporu Francuskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj te Europske komisije.

PlanC - JPEG

Već na samom otvaranju seminara, od strane predsjednice SMART-a, Zvijezdane Schulz Vugrin, postavljeno je ključno pitanje uloge organizacija civilnog društva u Europskom demokratskom procesu: zastupanje općih interesa te veliko iskustvo čine organizacije civlnog društva osnovnom sponom između građana i javnih institucija na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

U svom je uvodnom govoru, Veleposlanik Francuske u Republici Hrvatskoj, gospodin Jérôme Pasquier, podsjetio da Europsko ustrojstvo ne bi smjelo biti smatrano samo jednostavnom dopunom različitih nacionalnih izričaja, već točnije dugotrajnim procesom identificiranja sa zajednicom temeljenom na vrijednostima. Također je naglasio da organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u omogućavanju „vlasništva“ građana nad navedenim procesom.

PDF - 267.8 kb
Program seminara
(PDF - 267.8 kb)

Raffaela Bolini, potpredsjednica ECF-a, utvrdila je da organizacije civilnog društva koje usko surađuju s građanima ujedno uživaju i njihovo veliko povjerenje koje im nameće još veću odgovornost u premošćavanju jaza između građana i javnih institucija kao i povratku entuzijazma za građanski angažman u demokratskim procesima.

Predstojnik Ureda za udruge Vlade republike Hrvatske, Igor Vidačak, prezentirao je Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, dok je izaslanik Europske komisije, Joachim Ott, istaknuo važnost Europskog okvira za promociju aktivnog građanstva potičući time na razmišljanje o tri dimenzije građanstva: pravna dimenzija usmjerena na prava koja proizlaze iz državljanstva u EU, društvena dimenzija usmjerena na građanski angažman te dimenzija temeljena na vrijednostima.

Okrugli stol posvećen participativnoj demokraciji koji je moderirao Cristian Privulescu, potpredsjednik ECF-a, omogućio je pojašnjavanje navedenog koncepta i pregled trenutnog stanja demokratske krize kroz izjave Berta Šalaja, Profesora politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Konkretne primjere koji ilustriraju participativnu praksu i alate koji postoje na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini prezentirale su glavna tajnica Mreže mladih Hrvatske, Emina Bužinkić i koordinatorica ECF-a, Alexandrina Najmowicz.

Tematske su rasprave u poslijepodnevnim radioničkim sesijama istraživale mogućnosti za razvoj građanskog angažmana kroz volonterstvo i bolju participaciju građana i organizacija civilnog društva u procesima odlučivanja na lokalnoj, nacionalnoj i Europskoj razini.

U zaključnom dijelu seminara, predsjednik ECF-a, Jean-Marc Roirant, prezentirao je glavno ishodište kampanje „A Plan C for Europe: Citizenship, Civic engagement, Civil dialogue“ pokrenute još 2008. godine, ponovno naglašavajući spremnost ECF-a na obilazak europskh zemljalja usmjeren na široko područje djelovanja svojih članova čime bi se dala podrška razvoju i strukturiranju civilnog društva.

Izlaganje je zaključio obnovljenim zahtjevom ECF-a za obilježavanje 2013. godine kao „Europske godine aktivnog i participativnog građanstva“, obzirom da je aktivno i participativno građanstvo ključni element u nastanku otvorene, uključive i popunjene javne arene, „igrališta“ gdje svatko – a ne samo viša klasa – može igrati svoju javnu ulogu, vježbati svoja prava i obveze i osjećati se kao europski građani koji pripadaju širokoj Europskoj zajednici.

Zadnja izmjena dana 18/10/2010

Povratak na vrh