Seminar na temu Europskog Suda za ljudska prava

U okviru bilateralne suradnje između Francuskog veleposlanstva i Pravosudne akademije 15. i 16. prosinca 2005. godine održao se seminar na temu Europskog Suda za ljudska prava.

Dva francuska gosta su govorila na ovom seminaru: gđa Sandrine GIL (francusko Ministarstvo pravosuđa, Služba za europske i međunarodne poslove) i g. Frédéric AMEGADJIE (Visoki dužnosnik za borbu za jednakost i protiv diskriminacije).

Word - 134.5 kb
Program seminara
PDF - 195.6 kb
Tekst Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Zadnja izmjena dana 19/09/2012

Povratak na vrh