Seminar o trgovanju ljudima [fr]

Seminar Stožera za borbu protiv organiziranog kriminala u Zagrebu

sa temom "Identifikacija žrtava trgovanja ljudima u jugoistočnoj Europi"

6. i 7. listopada 2011., Obrtnička Komora, Ilica 49


Regionalni seminar sa temom « Identifikacija žrtava trgovanja ljudima » održan je u Zagrebu 6. i 7. listopada (četvrtak i petak), u Obrtničkoj Komori (Ilica 49).

Seminar je otvorio u četvrtak, 6. listopada, u 10.00 sati francuski ministar za europske poslove g. Jean LEONETTI i ministar za europske integracije g. Andrej PLENKOVIĆ. Na otvorenju su sudjelovali francuski veleposlanik zadužen za borbu protiv trgovanja ljudima i organiziranog kriminala, g. Olivier Weber i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Luka Mađerić.

 

Seminar Stožera za borbu protiv organiziranog kriminala u Zagrebu o žrtvama trgovanja ljudima u jugoistočnoj Europi (6. i 7. listopada)
(s lijeva na desno) : Eric Panloup, Olivier Weber, Cyrille Baumgartner i Luka Mađerić
Ministar Leonetti na otvaranju seminara
(s lijeva na desno) : gospoda Panloup, Weber, Leonetti, Baumgartner, Plenković i Mađerić
(s lijeva na desno) : gospoda Weber, Leonetti, Baumgartner
Seminar Stožera za borbu protiv organiziranog kriminala u Zagrebu o žrtvama trgovanja ljudima u jugoistočnoj Europi (6. i 7. listopada)
Seminar Stožera za borbu protiv organiziranog kriminala u Zagrebu o žrtvama trgovanja ljudima u jugoistočnoj Europi (6. i 7. listopada)
G. Plenković (lijevo) i Ministar Leonetti (desno) odgovaraju na pitanja novinara
Ministar Leonetti odgovara na pitanja novinara
Ministar Leonetti odgovara na pitanja novinara

 

Ovaj seminar je okupio 14 državnih delegacija jugoistočne i istočne Europe, koje su se sastojale od priznatih stručnjaka u području trgovanja ljudima, osoba iz vladinih krugova i stručnjaka iz Europske Unije, ONUDC-a (Ured Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala), OIM-a (Međunarodna organizacija za migracije), OSCE-a, ICMPD-a (Međunarodni centar za razvoj migracijske politike).

Cilj je bio nastojati zajednički ojačati aktivnosti u borbi protiv trgovanja ljudima i njihovih struktura. Aktivnosti se uglavnom temelje na identifikaciji žrtava, njihovoj zaštiti i statusu, kao i na modalitetima djelovanja u borbi protiv krijumčara (razotkrivanje kriminalnih grupa, procesuiranje kaznenih djela). Aktivnosti, koje su se odvijati kroz četiri okrugla stola, predstavili su francuski stručnjaci (iz područja pravosuđa, policije, udruga) i profesor Davor Derenčinović (Pravni fakultet - Sveučilište u Zagrebu).

Seminar je bio organiziran od strane Stožera u Zagrebu, francuskog multidisciplinarnog ureda, zaduženog za borbu protiv organiziranog kriminala u jugoistočnoj Europi, u suradnji sa Vladinim uredom za ljudska prava Republike Hrvatske i uz aktivnu potporu francuskog regionalnog savjetnika za pitanja krijumčarenja ljudima u jugoistočnoj Europi. Financiran je od strane francuskog ministarstva vanjskih i europskih poslova, u okviru ciklusa predavanja « Pravosuđe i prava čovjeka u jugoistočnoj Europi ».

JPEG

Trgovanje ljudima predstavlja, na svjetskoj razini, jedno od najprofitabilnijeg i najrasprostranjenijeg oblika međunarodnog krijumčarenja. Prihodi se procjenjuju na više od 30 milijardi dolara godišnje, a broj novih žrtava procjenjuje se na oko 2,5 milijuna godišnje.

Korisne informacije :

Radni jezici seminara bili su francuski, engleski i hrvatski.

Zadnja izmjena dana 21/10/2011

Povratak na vrh