Stipendije za školsku godinu 2020./2021. - Drugi sastanak Konzularnog vijeća [fr]

Obavijest roditeljima učenika francuske nacionalnosti Francuske škole u Zagrebu - Eurocampus

Drugi sastanak Konzularnog vijeća za školske stipendije održat će se krajem listopada 2020.

Razmotrit će se:

- molbe novonastanjenih obitelji u ovoj konzularnoj jedinici ;
- molbe koje Agencija šalje na novo razmatranje nakon donešenog mišljenja prve nacionalne komisije ;
- molbe za revizijom upućene od strane obitelji čija se financijska situacija pogoršala od posljednjeg sastanka Konzularnog vijeća ili koje se žale na odluku o odbacivanju prijašnje zamolbe te žele podnijeti nove značajne informacije. Roditelji koji zahtjevaju reviziju trebaju uz pismeni upit naslovljen na Konzularni odjel obvezatno priložiti dokumentaciju koja ukazuje na pogoršanje njihove financijske situacije.

Nacionalna agencija za promociju francuskog visokog obrazovanja u inozemstvu (AEFE) može pružiti učenicima francuskih obitelji koje borave u Hrvatskoj novčanu potporu u obliku stipendije za potpuno ili djelomično pokrivanje troškova školovanja djeteta.

Potpuno pokrivanje troškova školovanja uz dodatnu stipendiju koja pokriva troškove produženog boravka i prijevoza tiče se obitelji s financijskim problemima. Djelomično pokrivanje troškova školovanja razmatra se uzimajući u obzir opće kriterije kao što su troškovi života u Hrvatskoj, broj članova obitelji i udjel troškova školovanja u obiteljskom proračunu.

Uvjeti dobivanja učeničkih stipendija

- imati francusko državljanstvo,
- biti upisan ili u tijeku upisa u registar francuskih državljana pri Konzularnom odjelu,
- prebivati s obitelji (ili roditeljem skrbnikom) u Hrvatskoj,
- na početku školske godine imati najmanje napunjene tri godine,
- napuniti barem 3 godine tijekom kalendarske godine i ne kasniti za svojom generacijom u školovanju više od godinu dana u osnovnom školstvu odnosno dvije godine u srednjem školstvu.

JPEG

(Slika: maksimalna dob za pojedine razrede)

- te da troškovi školovanja premašuju obiteljski proračun za iznos utvrđen od strane Konzularnog vijeća i odobren od nacionalne komisije po točno određenim kriterijima.

Konzularno vijeće vrši specifični izračun koeficijenta stvarnih neto obiteljskih prihoda uzimajuću obzir posebne uvjete života francuskih obitelji u inozemstvu. Možete zatražiti da vas Konzularni odjel informira o važećim cenzusima.

Ukupna sredstva kojima je obitelj raspolagala tijekom kalendarske godine uzimaju se u obzir prilikom obrade zahtjeva (dohodak od vrijednosnih papira i kapitala, dohodak od imovine, dohodak od samostalnog rada, kapitalna dobit i ostale dobici, plaće, mirovine,primitci od najma, alimentacije). Razmatraju se također i drugi parametri (smještaj, automobil, električna energija, grijanje, pružanje usluga). Netočna ili nepotpuna izjava o prihodima roditelja ili nedostatak dokumentacije može prouzrokovati odbacivanje zamolbe.

Naglašavam potrebu da zamolbe budu dobro prezentirane : obrazac u potpunosti i čitko ispunjen (ne samo navesti dokumente u privitku); svi prihodi navedeni uključujući hrvatske dječje doplatke, poreze, itd.

Obrazac za prijavu se može dobiti u dotičnoj školi ili Konzularnom odjelu Francuskog veleposlanstva;

Slobodno se obratite Konzularnom odjelu za dodatne informacije i pročitajte brošuru AEFE-a.

Kompletirane zamolbe se predaju Konzularnom odjelu (gđi Florence MARIE: 489 36 83), uz prethodni dogovor termina, najkasnije do ponedjeljka 2. listopada 2020. u 13 sati. Sve zamolbe pristigle nakon ovog roka neće se uzeti u obzir.

Konačne odluke Prvog sastanka nacionalne komisije, koja se sastaje u prosincu 2020. u Parizu, bit će vam dojavljene krajem prosinca 2020. ili početkom siječnja 2021. Ukoliko ne budete obavješteni do 31. siječnja 2021., obratite se gđi MARIE.

Christian FURCERI
Konzul

(Neslužbeni prijevod)

Obrazac za prijavu se može dobiti u dotičnoj školi, konzularnom odjelu Francuskog veleposlanstva ili se može učitati ovdje:

- Potrebni dokumenti (na francuskom) (Word - 40.5 ko)
- Formular za prijavu (na francuskom) (Word - 122 ko)
- Brošura 2020-2021 (Powerpoint - 285.6 ko)

Zadnja izmjena dana 05/09/2020

Povratak na vrh