Stipendije za školsku godinu 2020./2021. - Prvi sastanak Konzularnog vijeća

Obavijest roditeljima učenika francuske nacionalnosti Francuske škole u Zagrebu - Eurocampus

Prvi sastanak Konzularnog vijeća za školske stipendije održat će se početkom travnja 2020.

Razmotrit će se zamolbe novonastanjenih obitelji u konzularnoj jedinici kao i zamolbe za produženjem.

Nacionalna agencija za promociju francuskog visokog obrazovanja u inozemstvu (AEFE) može pružiti učenicima francuskih obitelji koje borave u Hrvatskoj novčanu potporu u obliku stipendije za potpuno ili djelomično pokrivanje troškova školovanja djeteta.

Potpuno pokrivanje troškova školovanja uz dodatnu stipendiju koja pokriva troškove produženog boravka i prijevoza tiče se obitelji s financijskim problemima. Djelomično pokrivanje troškova školovanja razmatra se uzimajući u obzir opće kriterije kao što su troškovi života u Hrvatskoj, broj članova obitelji i udjel troškova školovanja u obiteljskom proračunu.

Uvjeti dobivanja učeničkih stipendija

- imati francusko državljanstvo,
- biti upisan ili u tijeku upisa u registar francuskih državljana pri Konzularnom odjelu,
- prebivati s obitelji (ili roditeljem skrbnikom) u Hrvatskoj,
- na početku školske godine imati najmanje napunjene tri godine,
- napuniti barem 3 godine tijekom kalendarske godine i ne kasniti za svojom generacijom u školovanju više od godinu dana u osnovnom školstvu odnosno dvije godine u srednjem školstvu.

JPEG

(Slika: maksimalna dob za pojedine razrede)

- te da troškovi školovanja premašuju obiteljski proračun za iznos utvrđen od strane Konzularnog vijeća i odobren od nacionalne komisije po točno određenim kriterijima.

Konzularno vijeće vrši specifični izračun koeficijenta stvarnih neto obiteljskih prihoda uzimajuću obzir posebne uvjete života francuskih obitelji u inozemstvu. Možete zatražiti da vas Konzularni odjel informira o važećim cenzusima.

Ukupna sredstva kojima je obitelj raspolagala u 2019. godini uzimaju se u obzir prilikom obrade zahtjeva (dohodak od vrijednosnih papira i kapitala, dohodak od imovine, dohodak od samostalnog rada, kapitalna dobit i ostale dobici, plaće, mirovine,primitci od najma, alimentacije). Razmatraju se također i drugi parametri (smještaj, automobil, električna energija, grijanje, pružanje usluga). Netočna ili nepotpuna izjava o prihodima roditelja ili nedostatak dokumentacije može prouzrokovati odbacivanje zamolbe.

Naglašavam potrebu da zamolbe budu dobro prezentirane : obrazac u potpunosti i čitko ispunjen (ne samo navesti dokumente u privitku); svi prihodi navedeni uključujući hrvatske dječje doplatke, poreze, itd.

Obrazac za prijavu se može dobiti u dotičnoj školi ili Konzularnom odjelu Francuskog veleposlanstva;

Slobodno se obratite Konzularnom odjelu za dodatne informacije i pročitajte brošuru AEFE-a.

Kompletirane zamolbe se predaju Konzularnom odjelu (gđi Florence MARIE: 489 36 83), uz prethodni dogovor termina, najkasnije do ponedjeljka 2. ožujka 2020. u 13 sati. Sve zamolbe pristigle nakon ovog roka neće se uzeti u obzir.

Konačne odluke Prvog sastanka nacionalne komisije, koja se sastaje u lipnju 2020. u Parizu, bit će vam dojavljene krajem lipnja 2020. ili početkom srpnja 2020. Ukoliko ne budete obavješteni do 31.srpnja 2020., obratite se gđi MARIE.

Christian FURCERI
Konzul

(Neslužbeni prijevod)

Obrazac za prijavu se može dobiti u dotičnoj školi, konzularnom odjelu Francuskog veleposlanstva ili se može učitati ovdje:

- Brošura (na francuskom) 2020-2021 (Powerpoint - 285.6 kb)
- Potrebni dokumenti (na francuskom) (Word - 40.5 kb)
- Formular za prijavu (na francuskom) (PDF - 122 kb)

Zadnja izmjena dana 03/04/2020

Povratak na vrh