Sveučilišna agencija za frankofoniju

Sveučilišna agencija za frankofoniju osnovana je u Montrealu 1961. i okuplja više od 650 visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova. Cilj je te multiraleralne organizacije podrška suradnji i solidarnosti sveučilišnim ustanovama koje djeluju na francuskom jeziku, kao i razvoj visokoga obrazovanja i znanstvenih istraživanja. U okviru agencije djeluju i regionalni uredi (za Hrvatsku je nadležan Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu u Bukureštu) koji provode planirane aktivnosti.

Sveučilišta u Zagrebu i Zadru članovi su AUF-a.

Zadnja izmjena dana 11/04/2018

Povratak na vrh