Tečaj obuke dekontaminacije [fr]

Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s Veleposlanstvom Francuske Republike, organizirala je u razdoblju od 11.-15. lipnja 2012.g. tečaj obuke dekontaminacije koji je proveden na Učilištu vatrogastva izaštite i spašavanja za dvadesetak polaznika iz sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Dva visoko rangirala vatrogasna časnika iz Francuske, čiji je dolazak organizirao policijski attaché pri Veleposlanstvu Francuske Republike, g. Michel Felkay, bili su predavači na petodnevnoj obuci koja je služila kao uvod u daljnju suradnju na području KBRN osposobljavanja.

Osnovni cilj obuke je bio upoznati polaznike seminara s procedurama pri detekciji i dekontaminaciji u radu s opasnima tvarima u slučaju masovne kontaminacije, kao i s planom za daljnju suradnju s francuskom kolegama na tom području glede razvoja sustavne obuke, kao što je to bilo i u slučaju obuke urbanog traganja i spašavanja koja se uz pomoć i u suradnji s Francuskom Republikom provodila pet godina.

Zadnja izmjena dana 20/07/2012

Povratak na vrh