Tehnička suradnja i lov na nezakonito stečenu imovinu [fr]

Dana 24. listopada 2012., g. Felkay, regionalni Ataše za unutarnje poslove pri Francuskom Veleposlanstvu u Hrvatskoj, sastao se sa zamjenikom Glavnog ravnatelja policije RH, g. Vnučecom, načelnikom krim policije, g. Bijelićem i načelnikom PNUSKOK-a g. Bertinom kako bi razgovarali o različitim vidovima francusko-hrvatske policijske suradnje.


 

Sastanak u Ravnateljstvu policije
Brošura o lovu na nezakonito stečenu imovinu
(s lijeva na desno): g. Quilici (Zamjenik Atašea za Unutarnju sigurnost, g. Felkay, Ataše za Unutarnju sigurnost, i g. Vnučec, zamjenikom Glavnog ravnatelja policije
G. Felkay i g. Vnučec
Zajednička fotografija nakon sastanka


 

Zamjenik Glavnog ravnatelja priznao je da je Francuska, među ostalim europskim članicama, najviše doprinjela razvoju hrvatske policije , ponajviše radi konkretnog i racionalnog pristupa aktivnosti suradnje i koherentnosti u procesu nadolazećeg pristupanja Europskoj Uniji.

U okviru trenutne konkretne suradnje s hrvatskom policijom, detaljno se razgovaralo o problematici pranja novca i oduzimanja nezakonito stečene imovine.

Tako je povodom sastanka službeno uručeno 300 primjeraka brošure prevedene na hrvatski jezik na temu Službe za utvrđivanje nezakonito stečene imovine (francuski PIAC) i agencije u nadležnosti pravosudnog dužnosnika koja upravlja zamrznutom i oduzetom imovinom dok traje istraga (francuski AGRASC).

Ova suradnja je uvod dvijema nadolazećim aktivnostima.

- studijskom putovanju u Pariz početkom studenog za dva službenika, jednog iz PNUSKOKa i jednog i USKOKa, radi boljeg upoznavanja s radom francuskih službi koje su nadležne za oduzimanje imovine i središnjeg ureda za suzbijanje financijskog kriminaliteta.

- održavanju velikog regionalnog seminara od 13. do 15. svibnja 2013. u Podgorici u Crnoj Gori, na temu utvrđivanja i oduzimanja nezakonito stečene imovine, a na kojem se također predviđa sudjelovanje dva službenika iz MUP-a i pravosuđa RH

Zadnja izmjena dana 07/11/2012

Povratak na vrh