Ured za tisak [fr]

Zadaća Ureda za tisak

Ured za tisak Francuskog veleposlanstva analizira i kometira informacije objavljene u tisku i elektroničkim medijima te o tome izvještava Ministarstvo vanjskih poslova ili druga zainteresirana ministarstva.

Ured za tisak ima također zadatak predstaviti politiku Francuske te baviti se odnosima s javnošću. On odgovara na pitanja hrvatskih novinara i olakšava im kontakt s Francuskom. Kod posjeta francuskih ličnosti Zagrebu Ured organizira medijsko praćenje događaja.

Ured napokon daje informacije o Francuskoj širokoj publici te dijeli razne publikacije, kao i izvješća i ankete koje bi mogle zanimati hrvatsku javnost.


Ured za tisak - Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj - kontakti

Hebrangova 2 - 10 000 ZAGREB

Tel: (00.385.1) 48.93.600 - fax: (00.385.1) 48.93.679

E-mail Ureda za tisak

E-mail webmastera

Zadnja izmjena dana 24/05/2019

Povratak na vrh