Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Autorska prava na fotografije

Fotografije koje se nalaze na ovim stranicama potječu s različitih izvora. Uobičajeno su to fotografije u produkciji fotografskog i audiovizualnog tima veleposlanstva ili Ministarstva vanjskih poslova i međunarodnog razvoja.

Službeni fotograf ministarstva : Frédéric de La Mure

Za zahtjeve za reproduciranje (grafičkog ili video sadržaja te fotografija) molimo kontaktirajte nas.

Prava reproduciranja
U skladu s pravom intelektualnog vlasništva te prema članku L122-5 Zakona o intelektualnom vlasništvu, „službeni dokumenti“ mogu se koristiti u sljedećim slučajevima :

• U izjavama, govorima, dokumentima za tisak i službenim obavijestima;
• okružnicama, direktivama i drugim zakonodavnim dokumentima;
• formularima Centra za registraciju i reviziju administrativnih formulara (CERFA).

Kako bi sadržaj bio pravilno upotrijebljen, prilikom cjelovitog ili djelomičnog preuzimanja sadržaja potrebno je jasno uključiti ime autora, izvor te po potrebi i poveznicu na originalni dokument koji se nalazi na stranicama veleposlanstva.

Svi ostali sadržaji stranica veleposlanstva zaštićeni su pravima autora. Svako reproduciranje stoga ovisi o suglasnosti autora, u skladu članka L.122-4 Zakona o intelektualnom vlasništvu.

Ovdje se posebice radi o tekstovima koje su pripremile službe veleposlanstva kako bi putem Interneta mogle informirati francusku i stranu javnosti o aktivnostima veleposlanstva, vanjskoj politici općenito te posebice što se tiče strane javnosti, kako bi predstavile Francusku. Ovi sadržaji ne smiju se reproducirati bez prethodne dozvole i navođenja izvora.

Ove informacije mogu se reproducirati u nekomercijalne svrhe, a posebice u pedagoške svrhe isključivo uz poštovanje integriteta informacija te bez mijenjanja njihovog smisla, opsega ni primjene te uz navođenje porijekla i datuma objave.

Ove informacije ne smiju biti korištene u komercijalne ili promotivne svrhe bez izričitog dopuštenja i dobivanja licence za reproduciranje javnih informacija. Upotreba javnih informacija u cilju stvaranja proizvoda ili usluga namijenjenih stavljanju na raspolaganje trećoj strani, uz naknadu ili bez nje smatra se ponovnim korištenjem u komercijalne ili promotivne svrhe.

Zahtjevi za dopuštenje reproduciranja sadržaja trebaju biti upućeni uredu za tisak veleposlanstva koji je zadužen za internetske stranice, na adresu administratora web-mjesta.

Reproduciranje u komercijalne ili promotivne svrhe, uz iznimke, neće biti dozvoljeno.

Poveznice na stranice veleposlanstva

Sve javne i privatne stranice mogu, bez prethodne dozvole, staviti poveznicu (uključujući direktnu) na stranice veleposlanstva koje sadrže informacije.

Za internetske stranice, pri dopuštenom reproduciranju sadržaja jasno treba navesti porijeklo dokumenta, i to u obliku internetske adrese: www.ambafrance-hr.org.

Na kraju svake stranice također bi trebalo navesti "Sva prava pridržana".

Što se tiče reproduciranja sadržaja, prednost bi trebalo dati postavljanju "direktnih poveznica" koje izravno vode na željeni dokument.

U ovom slučaju postavljanje poveznica na stranicu www.diplomatie.gouv.fr nije uvjetovano nikakvim prethodnim ugovorom. Međutim, preporučuje se izričito navođenje stranica Ministarstva vanjskih poslova i međunarodnog razvoja u naslovu stranice.
Stranice koje se odluče staviti poveznicu na diplomatie.gouv.fr tim činom postaju odgovorne za eventualno nanošenje štete imidžu javne stranice.

Poveznice koje nudi veleposlanstvo

Na raspolaganju su brojne poveznice na druge stranice, privatne ili službene, francuske ili strane. Njihovim navođenjem veleposlanstvo ne postaje odgovorno za njihov sadržaj. Jedini cilj tih poveznica jest olakšati korisniku pronalaženje drugih dokumentarnih izvora o traženoj temi.

Pisanje administratoru web-mjesta

Sve eventualne primjedbe ili prijedloge možete uputiti administratoru web-mjesta koji će ih, po mogućnosti, uzeti u obzir. On, međutim, nije u mogućnosti odgovoriti na specifična pitanja ili ona koja ne pripadaju strogom okviru administrativnog ili tehničkog upravljanja stranicama.

Ako želite pisati veleposlanstvu :naša poštanska adresa (Hebrangova 2, 10000 Zagreb); kontaktirati nas putem elektroničke pošte.

Koncepcija i upravljanje stranicama

Na stranicama veleposlanstva objavljuju se informacije koje proizlaze iz svih službi i Ministarstva vanjskih poslova i međunarodnog razvoja. Za urednički, grafički i tehnički dio stranice svakodnevno se brine ured za tisak veleposlanstva.

Društvo Oxyd davatelj je usluga web-mjesta.

Stranica realizirana u okviru sustava SPIP, programa pod nazivom Open Source uz licencu GNU/GPL.

Pristupačnost

Stranice veleposlanstva realizirane su u skladu s preporukama Općih smjernica za administrativnu pristupačnost (RGAA) i norme W3C.

Stranice veleposlanstva kompatibilne su sa svim postojećim tražilicama. Pristupačne su svima, osim u slučaju više sile.

U cilju pristupa informacijama stranica, posebice dijelu posvećenom mobilnosti, neprestano aktivno poboljšavamo pristupačnost naših sadržaja.

Klauzula o odgovornosti

Informacije na ovoj stranici na raspolaganju su sveopćoj javnosti. Unatoč oprezu pri transkripciji službenih tekstova i provjeri sadržaja i informacija, za elemente objavljene na Internetu veleposlanstvo ne tvrdi da su točni niti na bilo koji način odgovora za njih.

Informacije i/ili dokumenti dostupni na ovim stranicama u svakom su trenutku podložni promjenama te se mogu ažurirati.

Veleposlanstvo ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja je rezultat interpretacije ili korištenja informacija i/ili dokumenata dostupnih na ovim stranicama.

Mjerodavni zakon

Bez obzira na mjesto upotrebe, na ovu stranicu primjenjuje se francuski zakon. U slučaju bilo kakvog spora te nakon neuspjelog pokušaja pronalaženja prijateljskog rješenja, francuski sudovi bit će jedini nadležni sudovi u rješavanju spora.

Za sva pitanja povezana s ovdje navedenim uvjetima korištenja možete nam pisati na sljedeću adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodnog razvoja

Odjel za komunikacije i tisak

Tim zadužen za internet

37, quai d’Orsay

75007 PARIS

Zadnja izmjena dana 29/12/2015

Povratak na vrh