Vize-biometrija

Slijedom odluke broj (CE) 856/2008 od 24. srpnja 2008. godine Francusko veleposlanstvo počinje od 14. prosinca 2010. godine izdavati novi model vinjeta za vize zvani = 74 IV = .

Slijedom odluke broj 2004/512/EC Europskog vijeća od 8. lipnja 2004. godine, o općoj primjeni biometrije u viznom sustavu, Francusko Veleposlanstvo je u svibnju 2010. godine uspostavilo sustav prikupljanja biometrijskih podataka pri obrađivanju zahtjeva za izdavanje viza.

Ovaj novi sustav, koji omogućuje identifikaciju nositelja viza, ima za cilj pojačanje nadzora nad migratornim kretanjima i olakšanje povrata u matičnu zemlju stranih državljana sa ilegalnim boravkom na francuskom teritoriju. On je usredotočen i na olakšavanje kretanja dobronamjernih osoba koje podliježu viznom režimu između zemalja obuhvaćenih Schengenskim sporazumom i trećih zemalja.

Biometrija će pridonijeti poboljšanju borbe protiv prijevara jer će otežati krađu identiteta i imat će, sama po sebi, učinak odvraćanja od prijevare. Istovremeno, omogućit će izdavanje više viza podnositeljima zahtjeva koji pridonose vitalnosti naših bilateralnih odnosa bez rizika nedopuštene uporabe od strane treće osobe.

Za napomenu, ova nova procedura, bez obzira na vrstu zatražene vize, iziskuje prikupljanje dva biometrijska podatka:
- fotografije napravljene na licu mjesta
- numeričkih otisaka prstiju tražitelja vize.

Ova procedura se primjenjuje na sve tražitelje viza bez obzira na vrstu putnog dokumenta koji će biti priložen.

Osobna nazočnost tražitelja vize je obvezna.

Prikupljanje biometrijskih podataka vrši se samo uz prethodni dogovor termina.

Obrada prikupljenih podataka zahtjeva nekoliko dana.

Word - 25.5 kb
Obavijest podnositeljima zahtjeva za vizu o uzimanju otisaka prstiju i digitalnim fotografijama
(Word - 25.5 kb)

S obzirom na to, izuzeće od prikupljanja biometrijskih podataka primjenjivat će se pod slijedećim uvjetima :

1/ kod zahtjeva za Schengen vize, samo slijedeći tražitelji su oslobođeni obveze davanja otisaka prstiju :

- Djeca mlađa od 12 godina ; 

- Šefovi država i nacionalnih Vlada, kao i njihovi supružnici u pratnji te članovi njihovog službenog izaslanstva, kada su pozvani od Vlada država članica EU ili od međunarodnih organizacija u službene svrhe ;

- Vladari i ostali eminentni članovi kraljevskih obitelji, kada su pozvani od Vlada država članica EU ili međunarodnih organizacija u sluzbene svrhe ;

Svi nositelji diplomatskih putovnica koji žele ući u Schengenski prostor u svrhu boravka do 3 mjeseca nisu oslobođeni davanja otisaka prstiju. Njihova osobna nazočnost je obvezna.

2/ Za boravak duži od 3 mjeseca u Francuskoj, samo slijedeći tražitelji su oslobođeni davanja otisaka prstiju :

- Nositelji diplomatskih putovnica koji traže vizu za boravak duži od 3 mjeseca (dugi boravak) kako bi preuzeli svoje funkcije u diplomatskoj misiji ili u međuvladinoj organizaciji, kao i članovi njihovih obitelji, nositelji diplomatskih putovnica. (Dakle, ovo ne vrijedi za službene ili posebne putovnice, za koje je davanje biometrijskih podataka obvezno).

- Djeca mlađa od 6 godina.

Službenici Konzularnog odjela ostaju na raspolaganju za sva dodatna objašnjenja i to putem elektroničke pošte ili telefona ((01) 48 93 680).

Zadnja izmjena dana 03/07/2013

Povratak na vrh