Zatvaranje twinning projekta o integritetu javnog sektora

G. Philippe Meunier, veleposlanik Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, sudjelovao je 25. travnja na svečanosti zatvaranja twinning projekta pod nazivom „Jačanje integriteta javnog sektora“. Udružujući hrvatsko Ministarstvo uprave (korisnik projekta), Državni institut za javnu upravu Republike Finske (HAUS) i Visoku školu za javnu upravu Francuske Republike (ENA), ovaj twinning projekt u trajanju od 15 mjeseci imao je za cilj povećati etičke okvire i standarde u središnjoj, regionalnoj i lokalnoj upravi u Hrvatskoj.

Tom prilikom je g. Lovro Kuščević, ministar uprave, naglasio kako je razvoj pouzdane, otvorene i na korisnike usmjerene uprave jedan od glavnih izazova za Hrvatsku. Dodao je i kako se tu radi o povjerenju građana te je u tom smislu spomenuo i provedbu opsežne kampanje u sklopu projekta o podizanju svijesti pod nazivom "Mi smo tu za vas", s ciljem jačanja povjerenja hrvatskih građana u javnu upravu.

Veleposlanici Finske i Francuske pozdravili su kvalitetu partnerstva razvijenog između HAUS-a i ENA-e u službi ambicioznih ciljeva ovog projekta. Mnogi francuski i finski stručnjaci bili su mobilizirani u sklopu ovog twinning projekta te su tako omogućili izradu strategija za integritet javnog sektora, razvoj kodeksa ponašanja za državne službenike i provedbu izobrazbe o primjeni etičkih standarda unutar javne uprave. G. Philippe Meunier je odao priznanje značajnom radu koji su obavili francuski stručnjaci iz Državnog vijeća, Visokog tijela za transparentnost u javnom životu, Francuske agencije za borbu protiv korupcije te Glavne upravne inspekcije.
Ovaj twinning projekt je jedan od posljednjih projekata koje Hrvatska koristi iz pretpristupnih EU fondova (IPA).

Zadnja izmjena dana 15/05/2018

Povratak na vrh